ראשי

IconBox Title

Click here to add your own text

IconBox Title

Click here to add your own text

IconBox Title

Click here to add your own text

האתר בבנייה…

שובו אלינו בימים הקרובים

מרכז צעירים פועל למען אוכ' הצעירים בשלומי בגילאי 18- 35
בנושאים חשובים ומשמעותיים בחייהם.
השכלה גבוהה
מעורבות החברתית
תעסוקה
תרבות ופנאי